විදාතා හරිත කඩමණ්ඩිය 26 සහ 27 දෙදින සෙත්සිරිපායේ දී

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය සංවිධාන කරන විදාතා හරිත කඩමණ්ඩිය පෙබරවාරි මස 26 සහ 27 යන දෙදින තුළ පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා බත්තරමුල්ල, සෙත්සිරිපාය පරිශ්‍රෙය් දී පැවැත්වේ.

"විදාතා හරිත කඩමණ්ඩිය 26 සහ 27 දෙදින සෙත්සිරිපායේ දී"

උඩවළව ජාතික උද්‍යානයෙන් 2017 දී මිලියන 358කට අධික ආදායමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –2017 වසරේ උඩවළව ජාතික වන උද්‍යානයට සංචාරකයින් 236,867කට අධික පිරිසක් පැමිණ ඇති අතර රුපියල් මිලියන 358.44කට වැඩි ආදායමක් ලැබී ඇතැයි තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

"උඩවළව ජාතික උද්‍යානයෙන් 2017 දී මිලියන 358කට අධික ආදායමක්"

පරිසර හිතකාමී පොලිතීන් නිෂ්පාදකයන්ට සහන

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ජෛව හායනයට ලක්වන පොලිතීන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයින් වෙත සහන ලබාදීමට කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරය සඳහන් කරයි.

"පරිසර හිතකාමී පොලිතීන් නිෂ්පාදකයන්ට සහන"

කොළඹ වරායේ ප්‍රතිනැව්ගත මෙහෙයුම් ධාරිතාවේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කොළඹ වරායේ ප්‍රතිනැව්ගත මෙහෙයුම් ධාරිතාවේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් සිදුව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය පවසයි.

"කොළඹ වරායේ ප්‍රතිනැව්ගත මෙහෙයුම් ධාරිතාවේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක්"

විසිතුරු මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය දිරිමත් කිරීමට පියවර

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – විසිතුරු මසුන් නිෂ්පාදනය කිරීම දිරිමත් කිරීමට ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර ඇත.

"විසිතුරු මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය දිරිමත් කිරීමට පියවර"

මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය වැඩිවීමට කරදිය ධීවර අංශයේ වැඩි දායකත්වයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සමස්ත මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය මෙක්ට්‍රික් ටොන් 389,500ක් ලෙස 2017 වසරේ ජනවාරි මස සිට සැප්තැම්බර් මස දක්වා වූ කාල සීමාව තුළ වාර්තා වූ බව ධීවර අමාත්‍යාංශයේ කාර්යසාධන වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

"මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය වැඩිවීමට කරදිය ධීවර අංශයේ වැඩි දායකත්වයක්"

ධීවර අංශය තුළින් නව රැකියා අවස්ථා 50,000ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ධීවර අංශය තුළින් 2020 දී නව රැකියා අවස්ථා 50,000 දක්වා වර්ධනය කිරීම අපේක්ෂිත බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ 2017 ප්‍රගති වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

"ධීවර අංශය තුළින් නව රැකියා අවස්ථා 50,000ක්"

කිතුල් කර්මාන්තයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමට පියවර

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු ජනගහනයෙන් 70% ක් වු ග්‍රාමීය ජනතාවගෙන් බහුතරයක් කෘෂි කර්මාන්තය ,පශු සම්පත් හා හස්ත කර්මාන්තය ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි නියැලී සිටී. ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබද අමාත්‍යංශය විසින් මෙම කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා විවිධ ව්‍යාපෘතින් ක්‍රියාවට නංවා ඇත.

"කිතුල් කර්මාන්තයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමට පියවර"

රජයේ වාණිජ නීතිගත සංස්ථාව රට පුරාම ව්‍යාප්ත කිරීමට සැලසුම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 2018 දී රජයේ වාණිජ නීතිගත සංස්ථාවේ පිරිවැටුම හා ලාභාංශය දෙගුණයක් කිරීම ඉලක්කය බවත් ඒ සඳහා දැනටමත් අපගේ වෙළෙඳජාලය රට පුරාම ව්‍යාප්ත කිරීමට සැලසුම් කරතිබෙන බවත් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බද්යුදීන් මහතා පවසයි.

"රජයේ වාණිජ නීතිගත සංස්ථාව රට පුරාම ව්‍යාප්ත කිරීමට සැලසුම්"

චෙක් සමූහාණ්ඩුව සමග අවබෝධතා ගිවිසුමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකාව සහ චෙක් සමූහාණ්ඩුව අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබා ඇත.

"චෙක් සමූහාණ්ඩුව සමග අවබෝධතා ගිවිසුමක්"