බටහිර ගායක ක්‍රිස් කොනෙල් සියදිවි නසා ගනී

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජනප්‍රිය බටහිර ගායකයෙකු වන ක්‍රිස් කොනෙල් ගෙල වැල ලා ගෙන සියදිවි නසා ගෙන තිබේ. ඔහු ඩිට්රොයිට්යි පිහිටි සිය නිවසේ නාන කාමරය තුළදී එලෙස සියදිවි නසා ගෙන ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාවල දැක්වේ.

"බටහිර ගායක ක්‍රිස් කොනෙල් සියදිවි නසා ගනී"