ජනාධිපති ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙල හෙට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජනාධිපති ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙල 2016 හෙට(19) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.

"ජනාධිපති ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙල හෙට"