ශ්‍රී ලංකාව රගර් ශ්‍රේණිගත කිරිම්වලින් ඉහළට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ආසියානු 15 සාමාජික රගර් ශූරතාවලියට ක්‍රීඩා කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පිට පිට තරග 2ක් ජයගැනීමත් සමග ජාත්‍යන්තර 15 සාමාජික රගර් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉදිරියට යාමට සමත්වි ඇත.

"ශ්‍රී ලංකාව රගර් ශ්‍රේණිගත කිරිම්වලින් ඉහළට"