ගම් බිම් බලා ගිය ජනතාවට යළි පැමිණීමට විශේෂ බස් සහ දුම්රිය සේවා

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද නිමිත්තෙන් ගම් බිම් බලා ගිටත්ව ගිය ජනතාවට නැවත පැමිණීම සඳහා ප්‍රමාණවත් පරිදි ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීමට හැකි වී ඇති බව බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය සදහන් කරයි.

අධිකාරියේ සභාපති තුසිත කුලරත්න මහතා පැවසුවේ ප්‍රවාහන පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් ජනතාවගෙන් සාපේක්ෂව ඉතා අඩු පැමිණිලි සංඛ්‍යාවක් මෙවර ලැබී ඇති බවය.

මේ අතර විශේෂ කාල සටහනකට අනුව අතිරේක දුම්රිය කිහිපයක් දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සිට කොළඹ දක්වා ධාවනයට යොදවා ඇති බව දුම්රිය දෙර්තමේන්තුව පැවසීය.

ඒ අනුව  අද (17)ගාල්ල සිට මරදාන සහ කොටුව දක්වා විශේෂ දුම්රිය දෙකක් ධාවනයට යොදවා තිබේ.

එමෙන්ම කොටුව සහ ගාල්ල අතරත් කොටුව සහ බණ්ඩාරවෙල  අතරත් අමතර දුම්රිය ධාවනයට එක්කර ඇත. ඊට අමතරව යාපනය සිට කොටුව දක්වා අද අතිරේක දුම්රියක් යොදවා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + four =