ඌව පළාතේ ඩෙංගු මර්ධන වැඩ සටහන් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්න පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගෙන් උපදෙස්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ඌව පළාතේ බදුල්ල, මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කවල මේ වසරේ මාර්තු මස වන විට ඩෙංගු රෝගය අඩුවීමක් වාර්තාවීම තරමක ප්‍රගතියක්. එහෙත්, එම වැඩසටහන තවදුරටත් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන ලෙස ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර අධිනීතිඥ එම්.පී.ජයසිංහ මහතා ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ පැවැති සාකච්ඡාවකදී පැවසිය.

මෙහිදී බදුල්ල මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කවල ඩෙංගු රෝගය වාර්තාවීම පිළිබඳව සංඛ්‍යා ලේඛන ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරු ඉදිරිපත් කරන ලදි. ඒ අනුව, බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පෙබරවාරි මස 53ක් වූ රෝගී සංඛ්‍යාව මාර්තු මස 47 දක්වා අඩුවූ බව වාර්තා වේ. මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මාර්තු මස ඩෙංගු රෝගය අඩුවීම වාර්තා වූ බවත්, 2017 මාර්තු දක්වා මුළු ඩෙංගු රෝගීන් ගණන 265ක් පමණ බවද සඳහන් කළේය. කතරගම, බිබිල, වැල්ලවාය ප්‍රදේශවල රෝගීන් වැඩිවීමක් වාර්තා වී ඇති බව වැඩිදුරටත් දන්වා සිටියේය.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මාර්තු 29 සිට අප්‍රේල් 04 දක්වා මදුරු මර්ධන සතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවත්, ඒ අනුව පරිශ්‍රයන් 10592 ක් පරික්ෂා කිරීමට පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් 240ක් යොදවන බවද බදුල්ල ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වාර්තා කරන ලදි. මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේද දිනකට කණ්ඩායම් 15 බැඟින් පරික්ෂණ සිදු කරන බවද මේ සඳහා පොලීසිය සහ ත්‍රිවිධ හමුදා සහාය ලැබෙන බවද මොණරාගල ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කරුණු දක්වමින් පැහැදිලි කරන ලදි.

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මොණරාගල, වැල්ලවාය, බුත්තල, ප්‍රදේශවල මදුරු කීටයන් වැඩි බවත්, ඒ අනුව එම ප්‍රදේශවල මදුරු මර්ධන වැඩ සටහන් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බව ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයා වාර්තා කරන ලදි. ජාතික මදුරු මර්ධන සතිය තුළ බිබිල, සියඹලාණ්ඩුව, වැල්ලවාය, ප්‍රදේශවල ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැළසුම් කර ඇති බවය. දිනකට කණ්ඩායම් 15 බැගින් යොදා ගනිමින් පරිශ්‍රයන් පරික්ෂා කිරීමට ක්‍රියා කරන බවද සඳහන් කරන ලදි. මේ සඳහා සිවිල් ආරක්ෂක භටයන්ගේ සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවල සහාය ලැබෙන බවද වැඩිදුරටත් වාර්තා කරන ලදි.

පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන 28හිද මාසිකව ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන බව සඳහන් කරන ලද අතර, ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම සාකච්ඡාවට ඌව පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම් ගාමිණී රාජකරුණා, පළාත් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු, බදුල්ල, මොණරාගල ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරු ඇතුළු නිලධාරීන් රැසක් සහභාගි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 5 =