අද ගුවන් කාලසටහනේ ‍වෙනස් වීමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ඉන්දියානු ගුවන් සීමාව වසා දැමීම හේතුවෙන් අද(27) දිනයේ ගුවන් කාලසටහනේ ‍වෙනසක් සිදු වන බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම සදහන් කර සිටියි.

ඉන්දියාව විසින් පරීක්ෂණාත්මක ගුවන් ගමනක් සිදු කිරීම හේතුවෙන් අද දිනයේ සිය ගුවන් සීමාව වසා දැමීමට සැලසුම් කර ඇත.

එම නිසා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් ගමන් කාලසටහන වෙනස් කර ඇති බවත් ඒ අනුව මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව, තායිලන්තය සහ ඉන්දුනීසියාව වෙත සිදු කරන ගුවන් ගමන් කාලසටහන අද දිනයේ පමණක් වෙනස් කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම දැනුම් දෙයි.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු www.sirlankan.com යන වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසිමෙන් හෝ 0197331979 යන දුරකථන අංකය ඇමතීමෙන් ලබා ගත හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =