සයුරු නෞකාව පාවෙන ආපනශාලාවක් වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සයුරු නෞකාව පාවෙන ආපනශාලාවක් වශයෙන් වැඩි දියුණු කර මහජන විනෝදය උදෙසා සේවා සැපයීම ආරම්භ කර ඇත.

එම නෞකාව පාවෙන ආපනශාලාවක් වශයෙන් නම් කර දියත් කිරීම ඊයේ(27) දික්ඕවිට වරායේ දී ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු කෙරිණ.

ෙමගීන් 30 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමකට සාගර චාරිකාවක නිරතවෙමින් විනෝදවීමට අවශ්‍ය පහසුකම් , උපන්දින සාද, විවාහ සැමරුම් උත්සව, ආයතන විනෝද සංචාර ආදියට නෞකාව සපයා ගත හැක. එ අනුව ඉතා පහසුමිලට මෙම නෞකාව වෙන් කරවා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසේ.

රාජ්‍ය ආයතනයක් වන ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාව විසින් මෙම ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

නෞකාව තුළ තමන් කැමැති ඕනැම ආහාරපානයක් සකසා දීමට සුදානම් කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටි. මුහුදු ආහාර සදහා ප්‍රමුඛත්වය ලබාදීමත් , දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින් අතර සාගරය ආශ්‍රිතව සිදු කෙරෙන විනෝද චාරිකා ජනප්‍රිය කරවීම මෙහි අභිප්‍රාය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 7 =