පළමු ශ්‍රේණිය සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය හෙට නිකුත් කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 2018 වසර සඳහා පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කර ගැනීමට අදාළ චක්‍රලේඛය හා අයදුම්පත්‍රය මාධ්‍ය හරහා හෙට (01) නිකුත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × one =