විග්නේශ්වරන්ගෙන් සම්බන්ධන්ට ලිපියක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දෙමළ ජාතික සන්ධාන නායක ආර්.සම්බන්ධන් උතුරු පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පි.සත්‍යලිංගම් හා පළාත් ධීවර අමාත්‍ය පි.ඩෙනිශ්වරන් සම්බන්ධයෙන් වගකීම භාර ගන්නේ නම් තම තීරණය සම්බන්ධයෙන් නැවත සළකා බැලීමට හැකි බැව් දන්වමින් උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සි.වි.විග්නේශ්වරන් මහතා, සම්බන්ධන් වෙත ලිපියක් යොමුකොට ඇත.
සම්බන්ධන් විසින් චෝදනා ඔප්පු නොවු අමාත්‍යවරුන් වන උතුරු පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පි.සත්‍යලිංගම් හා පළාත් ධීවර අමාත්‍ය පි.ඩෙනිශ්වරන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කළ තීරණය නිවැරදි කරන ලෙසට ඉල්ලීම් කරමින් විග්නේශ්වරන් වෙත යැවු ලිපියට පිළිතුරු ලිපියක් යොමු කරමින් එලෙස සඳහන් කර තිබේ.

උතුරු පළාත් අමාත්‍යවරුන් වන පි.සත්‍යලිංගම් හා පළාත් ධීවර අමාත්‍ය පි.ඩෙනිශ්වරන් සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායකවරයා වගකීම භාරගතහොත් තමන් නැවත වතාවක් සිදුකළ ප්‍රකාශ වෙනස් කිරීමට සුදානම් බව ද විග්නේශ්වරන් ලිපියේ සඳහන් කොට ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − nine =