චීනයේ අලුත් දුම්රිය නිල ඇඳුම

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – චීනයේ Nanning නගරයේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව අලුත් දුම්රිය නිල ඇඳුම් භාවිත කිරීම ආරම්භ කර ඇත.

අගෝස්තු 01 වනදාට පෙර ගිම්හාන නිල ඇඳුම් මාරු කිරීම අවසන් වේ.

අලුත් දුම්රිය නිල ඇඳුම අළු පාට පදනම් කර ගෙන ති‍බේ. දුම්රිය සේවිකාවන් අලුත් නිල ඇඳුමින් සැරසී සිටින අයුරුයි මේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − 9 =