ශ්‍රී ලංකා රජයේ ක්‍රියාමාර්ග මෙරට ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ඇති බව ලෝක බැංකුව කියයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකා රජයේ ක්‍රියාමාර්ග මෙරට ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ඇති බව ලෝක බැංකුව සදහන් කරයි.

ශක්තිමත් ආර්ථික වර්ධනයක්, රැකියා උත්පාදනය, දුගීබව තුරන් කිරීම අරමුණු කරගත් රජයේ ප්‍රතිසංස්කරණ තවදුරටත් කඩිනම් කළ යුතු බව ලෝක බැංකුව නිකුත් නවතම වාර්තාව මගින් පෙන්වා දී ඇත.

නව ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනය පිළිබඳ ලෝක බැංකුවේ අර්ධ වාර්ෂික වාර්තාව ඊයේ(29) එළිදක්වනු ලැබීය. එමගින් ශ්‍රී ලංකා රජය මෑතකදී අත්කරගත් කැපී පෙනෙන වර්ධනයන් එහි පෙන්වා දී තිබේ. තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ තාක්ෂණ පනත සම්මත කිරීම, ජී එස් පී ප්ලස් බදු සහනය ලබා ගැනීම, අයවැය හිඟය සියයට 5.4 දක්වා පවත්වා ගැනීම ඇතුළු රජයේ ජයග්‍රහණය ඊට ඇතුළත් ය.

එහෙත් මෑතකදී ශ්‍රී ලංකාව මුහුණදුන් ආපදා තත්වයන් මඳ වශයෙන් ආර්ථික දියුණුවට බාධා එල්ල කර ඇති බව දැක්වේ. මැදි ආදායම් ලබන රටක් ලෙසට පත්වීමට නම් ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික තරඟකාරීත්වය හා අපනයන මත පදනම් ආර්ථික මොඩලයක් අත්කර ගතයුතු බව ලෝක බැංකු වාර්තා පෙන්වා දී ඇත. නව රැකියා උත්පාදනය හා ආර්ථික වර්ධනය සඳහා නව මූලාශ්‍ර කරා ගමන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවට ඉඩප්‍රස්තා ඇති බවද එමගින් පෙන්වා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × two =