ප්‍රථමවරට පෞද්ගලික හා අවිධිමත් අංශයේ ශ්‍රමබල ඉල්ලුම ගැන සමීක්‍ෂණයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකාවේ පළමුවරට පෞද්ගලික හා අවිධිමත් අංශයේ ශ්‍රමබල ඉල්ලුම පිළිබඳ සමීක්‍ෂණයක් ජුලි මාසයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ආචාර්ය අමර සතරසිංහ මහතා පැවසීය.

මේ සමීක්‍ෂණය සදහා ආයතන 3,500ක් විධිමත් නියැදි තේරීමේ තාක්‍ෂණික ක්‍රමවේදයන්ට අනුව තෝරා ගෙන ඇත. එසේ තෝරාගෙන ඇති ඇයතන වෙත ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් විස්තරාත්මක දත්ත රැස්කිරීමට පැමිණීමට නියමිතය.

මෙම සමීක්‍ෂණයේ දී ශ්‍රමබල ඉල්ලුමට අදාළ වැදගත් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් සම්බන්ධව තොරතුරු රැස්කරනු ලබන අතර ඒ යටතේ වැඩි වශයෙන් පුරප්පාඩු පවතින්නේ කවර රැකියාවල ද? ඒ සදහා අවශ්‍ය අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සුදුසුකම් කවරේද? එම සුදුසුකම් සපුරාලීමට දැනට පවතින රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනවල දායකත්වය කෙබඳු ද? අනාගත අපේක්‍ෂිත බදවා ගැනීම් පිළිබඳ පුරෝකථන, එක් එක් රැකියා කාණ්ඩ යටතේ දැනට පවතින වැටුප් පරිමා ආදිය පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීම සිදු කරනු ඇත.

එසේම මෙලෙස සමීක්‍ෂණය සදහා තේරී ඇති ආයතනවලින් ලබා ගන්නා තොරතුරු සංඛ්‍යාති පිළියෙල කිරීමට පමණ භාවිතා කරන අතර කිසිදු හේතුවක් මත වෙනත් කිසිදු පාර්ශවයකට අදාළ තොරතුරු ලබා නොදෙන බවත් එහි රහස්‍ය්‍යතාව ආරක්‍ෂා කරන බවත් අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *