දුම්රිය මාර්ගයේ සිට සෙල්ෆි ගත්තොත් නීතිය තදින්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දුම්රිය මාර්ගයේ රැදී සිටිමින් සෙල්ෆි ඡායාරූප ගනු ලබන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව මින් ඉදිරියට නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරන බව දුම්රිය ආරක්‍ෂක අංශය අවධාරණය කරයි.

දුම්රිය මාර්ගයේ රැදී සිටිමින් සෙල්ෆි ඡායාරූප ලබාගැනීම තහනම් කර ඇති නමුත් ඇතැම් තරුණ පිරිස් තවමත් ඒ ආකාරයට සෙල්ෆි ඡායාරූප ගනු ගබන බවටත් තොරතුරු වාර්තා වී ඇත.

එසේම මෑතකාලීනව සිදු වූ දුම්රිය අනතුරුවල ඉහළ යාම හේතුවෙන් දුම්රිය මාර්ගවල ඇවිදයාම තහනම් කරමින් පනවා ඇති නීතිය ඉකුත් ජුනි 15වනදා සිට යළි බලාත්මක කිරීමට ද පියවර ගැනුණි.

මෑතකාලීනව සිදු වූ දුම්රිය අනතුරුවල ඉහළ යාම මීට හේතුව වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + 2 =