ගීතා කුමාරසිංහගේ අභියාචනා පෙත්සමට මැදිහත් වීමට පියසේන ගමගේට අවසර

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය විසින් ශ්‍රේෂ්ථාධිකරණයේ ගොනුකර ඇති අභියාචනා පෙත්සමට පාර්ශවකරුවෙක් ලෙස මැදිහත් වීමට අවසර ඉල්ලා හිටපු අමාත්‍ය පියසේන ගමගේ මහතා විසින් ගොනු කළ පෙත්සම නැවත කැඳවනු ලැබූ අවස්ථාවේදී එම පෙත්සමට මැදිහත්වී කරුණු දැක්වීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද (07)අවසර ලබා දුන්නේය.

අභියාචනාධිකරණයෙන් ලබා දුන් තීන්දුව අත්හිටුවීම නිසා තමන්ට විශාල හානියක් සිදු වී ඇති බවට ප්‍රකාශ කරමින් ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීම සඳහා තමන්ට අවසර ලබා දෙන ලෙස පියසේන ගමගේ මහතා විසින් ඉදිරපත් කරන ලදු කරුණු පිළිගනිමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එයට අවසරය ලබා දී ඇත.

මේ අතර ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය විසින් අභියාචනාධිකරණයේ තීන්දුව අභියෝගයට ලක්කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ගොනු කල අභියාචනා පෙත්සම සැප්තැම්බර් 25 වනදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අගවිනිසුරු ප්‍රමුඛ පංචපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේදී කැඳවීමට නියමිතය.

අභියාචනාධිකරණය ලබාදුන් තීන්දුවට අනුව ගීතා කුමාරසිංහ මහතමියගේ පාර්ලිමේන්තුධූරය අහෝසි වීමත් සමඟ ඊළඟ පාර්ලිමේන්තු දූරය භාගරගන්නේ තමා බවත්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පනවා තිබෙන අතුරු තහනම් නියෝගය නිසා තමන්ට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයේ දිවුරුම් දීමට බැරිවී තිබෙන බව එම පෙත්සම තුළින් හිටපු අමාත්‍ය පියසේන ගමගේ මහතා විසින් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =