මහනුවර මහ රෝහල දෙවන ජාතික රෝහල ලෙස නම් කිරිමට සෞඛ්‍ය ඇමතිගෙන් තීරණයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දිවයින පුරා විසිරී සිටින 3000 කට ආසන්න තැලසීමියා රෝගීන්ගේ ඇටමිදුලු බද්ධ කිරිම සදහා මහනුවර ඉදිකරන රෝහල් සංකීර්ණය සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා නිරික්ෂණයකට ලක් කර ඇත.

මහනුවර මහ රෝහලේ සංචාරයක නිරත වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා එම ගොඩනැගිල්ලේ සැළසුම් පරික්ෂා කර බලා මහල් 07 කට රෝහල් සංකීර්ණය ඉදිකරන ලෙස දැනුම් දෙන ලදි.

මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනම් කිරිම සදහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ශ්‍රම දායකත්වය ලබාදීමට ද තීරණය කර ඇත.

තැලසීමියා රෝගීන්ගේ කවය විසින් කළ ඉල්ලීමකට අනුව මෙම රෝහල් සංකීර්ණය ඉදිකරන අතර, එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු වසර 2020 ට ප්‍රථම අවසන් කිරිමට ද නියමිතය.

මෙම සංචාරයේ දී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මහනුවර මහ රෝහලේ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබදව ද අවධානය යොමු කරන ලදි.

එම රෝහලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා ගෙවීමට තිබූ රුපියල් ලක්ෂ 700 ක මුදලක් කඩිනමින් ගෙවන ලෙස අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ගණකාධිවරයාට නියෝග කර තිබේ.

මෙහිදී අදහස් දැක් වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ මහනුවර මහ රෝහල සංවර්ධනය කිරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන ජාතික රෝහල ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන බවය. ලබන වසර වන විට එය සිදු කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විශ්වාසය පළ කළේය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 3 =