විදේශ විනිමය පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි – පළමුවරට විද්‍යුත් ඡන්ද ක්‍රමය භාවිත කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – විදේශ විනිමය පනත් කෙටුම්පත ඊයේ (25) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධිත ආකාරයෙන් වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය.

පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 96 ක් ද විපක්ෂව ඡන්ද 18ක් ද ලැබුණි.

පාර්ලිමේන්තුවේ විද්‍යුත් ක්‍රමයට ඡන්දය විමසනු ලැබූ පළමු අවස්ථාව මෙය වීමද විශේෂත්වයකි. ඒ අනුව මන්ත්‍රීවරුන් විසින් සිය ඡන්දය විද්‍යුත් ක්‍රමයට භාවිතා කිරීම සිදු කළේ ය.

ඡන්දය භාවිතා කිරීමේ දී ඒ සඳහා සහාය වීමට පාර්ලිමේන්තු කාර්යමණ්ඩලය ද කටයුතු කළේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × four =