දේශයේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් දියුණු කිරීමට Harpic වෙතින් සහතිකයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ වැසිකිළි පිරිසිදුකාරකය වන Harpic දේශයේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් දියුණු කිරීම සදහා ජල සම්පාදන හා නගර සැලසුම් අමාත්‍යාංශය හා එක්ව සිදු කරන වැසිකිළි 300 ක් ඉදි කිරීමේ ජාතික ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එහි කැපවීම යළි තහවුරු කරමින්, එක් Harpic මිලිලීටර් 500ක බෝතලයක් අලෙවි කිරීමෙන් ලැබෙන මුදලින් රු.5 ක් ලබාදෙන බව තහවුරු කළේය.
Harpic විසින් මාර්තු මාසයේ දී ආරම්භ කල මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් 2017 වසර අවසන් වන විට දිවයින පුරා වැසිකිළි 100 ක් ඉදි කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

Harpic කණ්ඩායම වසර දහයක කාලයක් පුරා දිවයිනේ සියලූම ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි වසරකට නිවාස 250,000 ක් වෙත ගොස් සනීපාරක්ෂක තත්වය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු රැස් කිරීමත් සමගම, මෙම ජාතික ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර තිබේ.

ලැබී ඇති තොරතුරු හා අනෙකුත් දත්තයන්ට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ මිලියන දෙකකට අධික ලාංකිකයන් සදහා නේවාසික මට්ටමින් නිසි සනීපාරක්ෂක ප්‍රවේශ පහසුකම් නොමැති බව ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

Harpic ශ්‍රී ලංකාව පුරා සෑම නිවසකම ජනප්‍රියම වැසිකිළි පිරිසිදුකාරකය මෙන්ම විෂබීජවලින් තොර වැසිකිළි සඳහා නිසැක තෝරා ගැනීමයි. එමෙන්ම මෙම වැඩසටහන මගින් Harpic වෙළඳ නාමය හා එක්වී සිටින සියලූම පාරිභෝගිකයින්ට මෙම ජාතික උත්සාහයේ කොටස්කරුවන් වීමට ඉඩ ලබා දී තිබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − fourteen =