ඇලෝසියස් දුරකථනයේ දත්ත මකලා

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – අර්ජුන් ඇලෝසියස් භාරදුන් දුරකථනයේ දත්ත මකාදැමීමට උත්සහ කර ඇති බව, නිතීපතිවරයා විසින් ඵාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ පරීක්‍ෂා කිරීමේ සහ විමර්ශනය කිරීමේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට දැනුම්දී තිබේ.

කොමිසම අද (01) රැස්වූ අවස්ථාවේදී එම දැනුම්දීම සිදුකර ඇත. හෙට (02) දිනයේ ඒ පිළිබඳ තීරණය ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන බව කොමිසම සඳහන් කර තිබේ.

අර්ජුන් ඇලෝෂියස් 2015 වසරේ සිට භාවිත කළ ජංගම දුරකථන ඇතුළු ඩිජිටල් උපකරණ භාරදෙන ලෙස කොමිසම පසුගියදා නියෝග කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 6 =