කෙන්යා ජනාධිපතිවරණයේ වත්මන් ජනපති උහුරු කෙන්යාටා ඉදිරියෙන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කෙන්යාවේ වත්මන් ජනාධිපති උහුරු කෙන්යාටා එරට ජනාධිපතිවරණයේ ඉදිරියෙන් සිටින බව වාර්තා වේ.

දැනට නිකුත් වී ඇති ප්‍රතිඵලවලට අනුව ඔහු 55%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමිකරගෙන තිබේ.

කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ ප්‍රතිවාදී අපේක්ෂකයා වන රයිලා ඔඩින්ගා ප්‍රකාශ කළේ දැනට නිකුත් කර ඇති ප්‍රතිඵලය ව්‍යාජ එකක් බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 14 =