මොරගහ කන්දේ ගුරුවෙල ගොවිබිමේ දෙමුහුන් බෙලි ශාක පළදරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියට අයත් මොරගහකන්ද වාරි ව්‍යාපෘතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක ගුරුවෙල වගා බිමේ දෙමුහුන් වර්ගයේ බෙලි හටගෙන තිබේ.

වියළි කළාපයේ සාර්ථකව වැවෙන ඛෙලි ශාකය ඉතා උස්ව වැඩෙන ගසකි.

මෙම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන ගොවි බිමේ නව බෙලි ප්‍රභේද වගාකර ඇති බව ව්‍යාපෘතියේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී පී.ජී. දයානන්ද මහතා සදහන් කළේය.

අක්කර 25 කින් සන්විත ගුරුවෙල ගොවි බිමේ අඹ,කොස්,කෙසෙල්, කුරුදු මෙන්ම එලවළු සහ පලතුරු වර්ග රැසක්ද වගාකර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =