උඩවලව ජලාශ වේල්ල පුපුරා යාමේ අවධානමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – උඩවලව ජලාශ වේල්ලේ පිහිටි පිටවාන දොරටු සම්බන්ධ කෙරෙන පාලම මතින් බරවාහන ධාවනය කිරීම නිසා එම වේල්ල පුපුරා යාමේ අවධානමක් මතුව තිබේ.

පාලම මතින් බර වාහන ධාවනය කිරීම නිසා එම පාලමට සවිකර ඇති කුළුණු දැනටමත් පුපුරාගොස් ඇත.

මෙහි අලුත්වැඩියා කටයුතු ආරම්භ කිරීමට මේ වනවිට පියවර ගෙන ඇති අතර කිලෝමීටර් හතරක් දක්වා දුරට මෙම වේල්ල කම්බි වැටකින් ආවරණය කිරීමට සහ වේල්ලේ කාන්දු හඳුනාගැනීමට මිනුම් උපකරණ සවි කිරීම ඇතුළු සංවර්ධන කටයුතු සිදුකෙරේ. මේ සඳහා වැයකෙරෙන මුදල රුපියල් මිලියන 43කි.

මේ කුමන අලුවැඩියා කිරීම් සිදුකළත් වේල්ල මතින් බරවාහන ගමන් කිරීම නතර කරන තෙක් වේල්ලේ අනතුරුදායක තත්ත්වය පවතින බව මහවැලි අධිකාරියේ කාර්යභාර ඉංජිනේරු සුජීව ගුණසේකර මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 1 =