රාජගිරිය ගුවන් පාලමේ ඉදිකිරීම් අවසන් අදියරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – රාජගිරිය ගුවන් පාලමේ ඉදිකිරීම් මේ වසර අවසන් වීමට පෙර නිම කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මෙය ලබන වසරේ ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට සැලසුම්කර තිබුනද මගී ජනතාවට සිදුවන අපහසුතා සළකා ඉදිකිරීම් කඩිනම් කර තිබේ.

අධික වාහන තදබදය අවම කිරීම වෙනුවෙන් රාජගිරිය ගුවන් පාලම ඉදිකිරිමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කෙරුණේ 2016 වසරේදීය. මේ සදහා ආයෝජනය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 4700කි. මීටර් 180ක පිවිසුම් මාර්ගයක් ද ඊට ඇතුළත්ය. මීටර් 542ක දිගින් යුත් මෙම පාලම මංතීරු හතරකින් යුක්තය.

ස්පාඤ්ඤ රජයේ ආධාර යටතේ මෙය ඉදිකෙරේ.

මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ රාජගිරිය ගුවන්පාලමේ ඉදිකිරීම් සිදු කෙරෙනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 8 =