සීගිරියට එන සංචාරකයන්ට නව ආරක්ෂණ ක‍්‍රමයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සීගිරිය නැරඹීමට පැමිණෙන දෙස් විදේස් සංචාරකයන් බඹර ප‍්‍රහාරවලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා නව ක‍්‍රමවේදයක් ක‍්‍රියාත්මක කර තිබේ.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සහ පරිසර අමාත්‍යංශය එක්වෙ එම වැඩිපිළිවෙල දියත් කරනු ලැබේ.

ඒ අනුව, සිංහ පාදය ආසන්නයේ යකඩ බට සිටුවා කොහු ලණුවලින් සැකසූ දිගැති පැදුරක් එල්ලා තිබේ.

බඹර කලාපය සහ සංචාරක කලාපය වෙන් කිරීම මෙහි අරමුණය. ඒ සඳහා විශේෂිත ශාඛ වර්ගයක්ද යොදා ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 9 =