කන්තලේ සීනි කම්හලේ උක් වගා කටයුතු වසර 25කට පසු ඇරඹේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කන්තලේ සීනි කම්හලේ උක් වගා කටයුතු වසර 25කට පසු යළි ආරම්භ කිරීම ඊයේ(03) සිදුවිය.

බීජ උක්ගස් වගා කිරීම සඳහා පොළොව සකස් කිරීම මෙලෙස ආරම්භ කෙරුණි. එම් ඩී ෂුගර් සමාගම මගින් හෙක්ටාර 150ක මෙම බීජ උක්ගස් වගා කිරීමට නියමිතය.

සීනි කම්හලේ දැනට ඇති ගොඩනැගිලි ආදී සියල්ල ඉවත් කර එය නවීන පහසුකම් ඇතුළත්ව යළි ඉදිකිරීමට ද යෝජිතය. වසර 3ක කාලයකින් එය යළි ඉදිකිරීමෙන් පසු ස්ථිර රැකියා 1500ක් හා තවත් වක්‍රව රැකියා අවස්ථා බිහිවන බව එම් ඩී ෂුගර් සමාගමේ නියෝජිතයන් සදහන් කළහ.

සමාගමේ අධ්‍යක්‍ෂ එස් නාගරාජා මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 4 =