නවතම මුදල් පසුම්බිය ඔබේ මුහුණයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – “මුදල් අමතක කරන්න, මුහුණ ස්කෑන් කිරීම ඔබ සතු නවතම මුදල් පසුම්බියයි”කිව්වොත් ඔබ මවිත වේවි.

මෙම මුහුණ ස්කෑන් කිරීමෙන් ගෙවීමේ ක්‍රමය අද වනවිට නැගෙනහිර චීනයේ Zhejiang පළාතේ, චීනයේ අග නගරය වන බෙයිංජි, මධ්‍යම චීනය වන Hubei පළාතේ, ඉතා ජනප්‍රිය තාක්ෂණික පහසුකමක් ලෙස සැලකේ.

මුදල් පසුම්බිය අමතක වුවද, ජංගම දුරකතනය නැතිවුවද දැන් තමන් ලබාගන්නා සේවාවන් සඳහා චීනයේදී ගෙවීම් කළ හැකියි.

මෙම තාක්ෂණය ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය ඉතා සරළයි. සේවාවට අදාළ යන්ත්‍රය ඉදිරිපිට පෙනී සිටීමෙන් එමගින් ඔබේ මුහුණ ස්කෑන් කර ඔබේ අනන්‍යයතාව තහවුරු කරනු ලබනවා. පසුව ඔබ තෝරා දෙන බැංකු ගිණුමකින් ඔබට ගෙවීම් කළ හැකියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + 12 =