සබරගමුවේත් 20 සම්මත වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පළාත් සභා මැතිවරණය එකම දිනකදී පැවැත්වීම වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සබරගමුව පළාත් සභාව විසින් වැඩි ඡන්ද 21න් සම්මත විය.

පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 29ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 8ක් ලැබී ඇත.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + eighteen =