කොටහේන අලුත් මාවත අද සිට 25 දක්වා වැසේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කොටහේන අලුත් මාවත මාර්ගය ජල නල එලීමේ ව්‍යාපෘතියක් හේතුවෙන් අද (22) ප.ව. 09.00 සිට ලබන 25 දක්වා සම්පූර්ණයෙන් වසා දැමීමට පියවර ගෙන ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

පිටකොටුව, කොච්චිකඩේ දෙස සිට පැමිණෙන රථවාහන හෙට්ටියාවත්ත හන්දියෙන් දකුණට හරවා ජෝර්ජ් ආර්. ද සිල්වා මාවතේ ගමන් කර බ්ලූමැන්ඩල් හන්දියෙන් වමට හරවා බ්ලුමැන්ඩල් මාර්ගයේ ගමන් කර බෝධිය හංදියෙන් මාදම්පිටිය මාර්ගයට හෝ ශාන්ත ජේම්ස් මාර්ගයට යොමු වී අලුත් මාවතට පිවිසිය හැකිය.

මට්ටක්කුලිය දෙස සිට පැමිණෙන රථවාහන මාදම්පිටිය මාර්ගයට හෝ ශාන්ත ජේම්ස් මාර්ගයෙන් බෝධිය හංදියට ගමන් කර බ්ලුමැන්ඩල් මාර්ගය ඔස්සේ ජෝර්ජ්. ආර්. ද සිල්වා මාවත හංදියට පැමිණ ජෝර්ජ්. ආර්. ද සිල්වා මාවතෙන් හෙට්ටියාවත්ත හංදියට ගමන් කළ හැකි බවත් පොලිසිය සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =