චීනයේ පෙම්වතුන් – පෙම්වතියන් සෙවීමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කාර්යබහුල ජිවිතය නිසා චීනයේ නාගරික තරුණ තරුණියන්ට පෙම්වතෙකු හෝ පෙම්වතියක් සොයා ගැනීම ලෙහෙසි කාර්යයක් නොවේ.

පසුගිය දිනෙක ඒ සඳහා අපූරු අවස්ථාවක් Guang dong පළාතේ Dong guan නගරයේදී පැවැත්විණ.

ඒ කිසිදිනෙක දැක නොමැති තරුණ තරුණියන් එකට මුණ ගැස්වීමේ වැඩසටහනකි.

එහිදී තරුණ තරුණියන්ට අදහස් හුවමාරු කරගෙන සුදුසු පෙම්වතියක් හෝ පෙම්වතෙක් සොයා ගැනීමට අවස්ථාව හිමිවීම ඔවුන්ට ජීවිතේ ලැබුණු විශේෂ අවස්ථාවක් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × one =