කළු ගඟට ලවන බාධකයක් යෙදීමට පියවර

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කළු ගඟට ලවන ජලය එකතු වීම වැළැක්වීම සඳහා ලවන බාධකයක් ඉදිකිරීමට පියවර ගන්නා බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

ගංවතුර පාලනය කිරීම සඳහා ද නිසි වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියේ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සහ කළුතර දිස්ත්‍රීක් ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති රැස්විමකදී ය.

කෙත්හේන ජල සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයෙන් කළුතර දිසත්‍රීක්කයේ ජලය ලබාගන්නා පාරිභෝගිකයින් සංඛ්‍යාව එක් ලක්ෂ 35,000ක් පමණ වන අතර ලවන බාධකයක් නොමැති වීම හේතුවෙන් සෑම වසරකදීම මාස 6ක කාලයක් ජල පාරිභෝගිකයින් 60,000ක් පමණ ජල හිඟයකට මුහුණදෙන බව අනාවරණය වී තිබේ.

ඒ අනුව කළු ගඟට ලවන ජලය එක්වීම වැළැක්වීම සඳහා මෝය කටට කිලෝමීටර් හතරයි දශම පහක් පමණ ඉහළට ලවන බාධකයක් ඉදිකිරීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන තුනක පමණ මුදලක් වැය වන බවට ඇස්තමේන්තු ගත කර ඇති බව සඳහන්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − four =