කාලගුණ අනාවැකි කියන්න ඩොප්ලර් රේඩාර් පද්ධති දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කාලගුණ තොරතුරු රැස්කරමින් අනාවැකි ලබා දීමට ඉවහල්වන ඩොප්ලර් රේඩාර් පද්ධති (Doppler radar) දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවට ජයිකා ආයතනය විසින් ප්‍රදානයක් වශයෙන් ලබා දී ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් සරත් ප්‍රේමලාල් මහතා පැවසීය.

එම පද්ධති දෙක පොතුවිල් හා පුත්තලම ප්‍රදේශ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් මධ්‍යස්ථාන දෙකක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතය.

එම කටයුතු ලබන වසරේ දී ආරම්භ කරන අතර වසර 2020 වන විට මෙම ව්‍යාපෘතිය නියම කිරීමට සැළසුම් කර ඇතැයි අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා කියා සිටියේය.

මෙම ඩොප්ලර් රේඩාර් ඔස්සේ විද්‍යුත් ධාරාවක් වළාකුලක් තුළට යවා එහි දත්තයන් ලබා ගැනීම සිදු කෙරේ.

මේ හරහා පැය දෙකක් තුළ පැවතිය හැකි කාලගුණික තත්ත්වය සදහන් කිරීමේ හැකියාව ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =