මුහුදු සේද මාවත පිළිබඳ රෝමයේ ප්‍රදර්ශනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 13 වැනි සියවසේ සිට 17 වැනි සියවස දක්වා කාලය තුළ මුහුදු සේද මාවත නමින් ප්‍රදර්ශනයක් රොමයේ Venice මන්දිරයේදී ඊයේ (28) ආරම්භ විය.

ප්‍රදර්ශනය ලබන ජනවාරි මාසය දක්වා පැවැත්වේ.

ඉතා සියුම් පුරාවාස්තු 110 ක් පමණ මෙහි ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇත.

පුරාණ කාලයේ මුහුදු සේද මාවතේ සංවර්ධනය හා සාර්ථකත්වය, ගෝලීයකරණය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී සේද මාවත ඉටු කළ විශිෂ්ට කාර්යභාරය මෙහිලා පිළිබිඹු කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 14 =