ලබන වසරේ සිට පළමු සහ දෙවැනි ශ්‍රේණියට අලුත් ඉංග්‍රිසි පෙළපොත්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ලබන වසරේ සිට පාසල්වල පළමු හා දෙවැනි ශ්‍රේණි සඳහා ඉංග්‍රීසි පෙළපොත් දෙකක් හඳුන්වාදීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ උපදෙස් මත එම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

ප්‍රාථමික අංශයේ ශ්‍රේණිවල සිට විධිමත් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයක් සිසුන් වෙත ලබාදීමේ අරමුණින් මෙය ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත.

මීට අමතරව සිසුන් වෙත පෙළ පොත් ලබා දීමේදී ඒ සමඟ එහි අන්තර්ගතය වඩාත් ආකර්ශනීය වන අයුරින් සකස් කරන ලද සංයුක්ත තැටි ලබාදීම පිළිබඳව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අවධානය යොමු වී තිබේ.

ඒ අනුව පෙළ පොත් කිහිපයක් සඳහා නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙම වැඩසටහන ඉදිරියේදී හඳුන්වා දීමට සැළසුම් කර ඇති බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 7 =