ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නැවත පරීක්‌ෂා කිරීමට 20 වැනිදාට පෙර අයදුම් කළ යුතුයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ලකුණු නැවත පරීක්‌ෂා කිරීම සදහා ලබන 20 වැනිදාට පෙර අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ යුතු බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

අදාළ අභියාචනා පාසැලේ විදුහල්පතිවරුන් මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

මෙවර පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු 198 ක්‌ ලබා දිවයිනෙන්ම ප්‍රථම ස්‌ථානයට පත්ව ඇත්තේ මීගමුව හරිශ්චන්ද්‍ර මහ විද්‍යාලයේ ඩබ්ලිව්. කේ. දිනූක ක්‍රිෂාන් සිසුවාය.

තුල්හිරිය කනිෂ්ඨ විදුහලේ ටී. එම්. සංජන නයනජිත් සිසුවා සහ ගනේමුල්ල වැලිපිල්ලෑව කනිෂ්ඨ විදුහලේ එම්. ඒ. එම්. ඉඳුමිනී ජයරත්න සිසුවිය ලකුණු 197 ක්‌ ලබාගනිමින් දෙවැනි ස්‌ථානයන්ට පත්ව ඇත.

ලකුණු 196 ක්‌ ලබමින් තෙවැනි ස්‌ථානයට පත්ව ඇත්තේ කිරිල්ලවල ප්‍රාථමික විදුහලේ ඩී. ඒ. තරුල් සහස්‌ ධර්මරත්න සිසුවාය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + fifteen =