වෙල්ගම හා අලුත්ගමගේ නිදහස් පක්‍ෂ සංවිධායක ධුරවලින් ඉවතට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ යන මහත්වරුන් ඊයේ (12) පස්වරුවේ සිය ආසන සංවිධායක ධුරවලින් ඉවත් කර ඇත.

කුමාර වෙල්ගම මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මතුගම ආසන සංවිධායක වශයෙන් කටයුතු කළ අතර මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නාවලපිටිය ආසන සංවිධායක ධුරයේ කටයුතු කළේය.

පුරප්පාඩු වූ ආසන සංවිධායක ධුරයන් සඳහා නව සංවිධායක වරුන් පත් කළ බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආරංචිමාර්ග සඳහාන් කළේය.

ඒ අනුව මධ්‍යම පළාත් සභා මන්ත්‍රි එච්. ඒ. රණසිංහ නාවලපිටිය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නව ආසන සංවිධායක ලෙස පත් කර ඇති අතර හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුමිත්‍ර අභයධීර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මතුගම ආසන සංවිධායක ලෙස පත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 5 =