වසා තිබෙන රේල් ගේට්ටු අස්සෙන් දැම්මොත් දඩය 25,000යි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –දුම්රිය රේල් ගේට්ටු වසා තැබෙන අවස්ථාවන්හිදී ඒ හරහා ගමන් කරන වාහන වලට රුපියල් විසිපන්දහසක දඩයක් පැනවෙන බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා කියා සිටියේය.

මෙම දඩය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය මූලික නීතිමය කටයුතු අවසන් කර ඇත.

ඉදිරි මාසය ඇතුළත එම නීතිය ක්‍රියාත්මක වන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

දුම්රිය රේල් ගෙට්ටු වසා තැබෙන අවස්ථාහිදී වාහන ඉස්සර කිරීමෙන් දිනපතා ජීවිත මෙන්ම රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික දේපල විනාශ වී යයි. මෙය නීතිවිරෝධී ක්‍රියාවක් වන අතර ඒ අනුව එම නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × two =