ජාතික බැඩ්මින්ටන් සංගමයට ජාත්‍යන්තර සංගමයෙන් තහනමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ජාතික බැඩ්මින්ටන් සංගමය තහනම් කිරීමට ජාත්‍යන්තර බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනය පියවර ගෙන තිබේ. ඒ නිලවරණය නොපැවැත්වීම හේතුවෙනි.

පසුගිය වසර අටේ ගිණුම් විගනනයකර නොතිබීම හේතුවෙන් බැඩ්මින්ටන් සංගම් නිලවරණය පැවැත්වීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර නොමැත.

මේ වනවිට ජාතික බැඩ්මින්ටන් සංගම් නිලවරණයට එරෙහිව වාරණයක් ද පවති. ඒ හේතුවෙන් ජාතික බැඩ්මින්ටන් සංගමයේ පරිපාලන කටයුතු ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් යටතට පත්කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා කටයුතුකර ඇත.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා පත්වන විටත් ජාතික බැඩ්මින්ටන් සංගමයට ජාත්‍යන්තර බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනයෙන් තහනමක් පනවා තිබුණි.

එය සමතයකට පත්කළා මෙන්ම මෙවරත් මෙම තහනම ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × three =