මොරගහකන්දෙන් විදුලිය නිපදවීම පිළිබඳ බලාපොරොත්තු අලූත් වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – අඹන්ගඟ හරස් කර ඉදිකර ඇති මොරගහකන්ද ජලාශයට අක්කර අඩි එක්ලක්ෂ අසූ තුන්දහස් පන්සිය හතලිස් හයක ජල ප්‍රමාණයක් ලැබී ඇතැයි ව්‍යාපෘති කාර්යාලය කියයි.

අදාළ ව්‍යාපෘතියේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී පී.ජී. දයානන්ද මහතා කියා සිටියේ තවදුරටත් ඉහල ජලාධාර ප්‍රදේශවලින් මොරගහකන්ද ජලාශයට ජලය ලැඛෙමින් පවතින බවය.

බෝවතැන්න සහ තෙල්ගමු ඔය හරහා අඹන් ගඟ දිගේ මොරගහකන්දට ජලය ලැඛෙන බව දයානන්ද මහතා සදහන් කළේය.

ජලාශයේ ප්‍රධාන වේල්ලේ උස මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 187.5 කි.

අද (08)වන විට ජලාශයේ ජල මට්ටම මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 170 යි දශම 6 ක් බව දයානන්ද මහතා පැවසීය.

මොරගහකන්ද ජලාශයේ ඉදිකර ඇති විදුලි බලාගාරයේ ජනක යන්ත්‍ර හතරම ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 174 ක් බවත් තවත් ජලය මීටර් 4 ක් ලැබුන හොත් මොරගහකන්ද ජලාශයෙන් ජාතික විදුලි පද්ධතියට මෙගා වොට් 25 ක විදුලි ධාරිතාවක් එක්කල හැකි බවද පී.ජී.දයානන්ද මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × one =