හෙට එලි දකින අයවැය බලමින්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමති මංගල සමරවීර මහතා අද (08) සිය “රේන්බෝ එන්ඩ්” නිවසේ සිට 2018 රජයේ අයවැය ලේඛනයේ ඇතුළත් අයවැය යෝජනා අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආචාර්ය ආර්.එස්.එච්. සමරතුංග මහතා සමග අවසන් වරට සකස් කරමින් සිටියේ මෙසේය.

මුදල් ඇමතිවරයා සිය මංගල අයවැය හෙට (09) පස්වරුවේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 16 =