විදුලි වාහනවලට ප්‍රමුඛතාවය- රජයේ වාහන දෙමුහුම් හෝ විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මකයි – ලංගම හරිතකරණයට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ලංගම හරිතකරණයට ලක් කරන්න බලාපොරොත්තු වන බවත් 2040 ඛණිජ තෙල් නොවන වෙනත් ආකාරයෙකින් ධාවනය කරන තත්ත්වයට පත්කරන්න කටයුතු කරන බවත් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සිය මංගල අයවැය කතාව කරමින් අද (09) පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසීය.

වසර 2020 වනවිට රජයේ වාහන දෙමුහුම් හෝ විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වාහන බවට පත් කරනවා යැයි මේ බව කීය.
අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් මෙලෙස ද පැවසීය.

“උද්ධමනය සියයට 6%ට අඩු කරන්න බලාපොරොත්තුවෙනවා.විවිධ භෝග වගාකිරීමට ඉඩ සැලසෙන පරිදි කුඹුරු පනත සහ කෘෂිකාර්මික ඉඩම් පනත සංශෝධනය කළ යුතුයි.

නීලහරිත සංවර්ධන ක්‍රමෝපාය ඉදිරිපත් කළා.අපි ඉදිරිපත් කරන නීල හරිත ආර්ථික වැඩසටහන් මඟින් අපේ සාගර සම්පත් යෝදා ගනිමින් ඉහළ ආර්ථික වර්ධනයක් ලබගත හැකි වෙනවා. ආර්ථිකයේ විවිධාංගීකරණය පහසුකරනවා. වාහන ප්‍රතිපත්තිය පවිත්‍රබවක් හෝ හරිත බවක් තිබුණේ නෑ. 2040 ඛණිජ තෙල් නොවන වෙනත් ආකාරයෙකින් ධාවනය කරන තත්ත්වයට පත්කරන්න කටයුතු කරනවා. 2025 වනවිට රජයේ වාහන දෙමුහුම් හෝ විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වාහන බවට පත් කරනවා. ලංගම හරිතකරණයට ලක් කරන්න කටයුතු කරනවා. එලෙක්ට්‍රික් බස් 50 සඳහා මිලියන 500ක් වෙන්කරනවා.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 12 =