බිඳ වැටුනු විදුලිය හදන්න ප්‍රමාද වන බව විදුලි බල මණ්ඩලය කියයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කොළඹ, මාතර, ගාල්ල, බදුල්ල, කළුතර ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් මේ වන විට විදුලිය බිඳ වැටී ඇත.

කෙසේ වෙතත් එම විදුලිය බිඳ වැටීම් යථා තත්වයට පත් කිරීම සඳහා මේ වන විට විදුලිබල මණ්ඩලය කටයුතු කරමින් සිටින අතර අයපත් කාලගුණ තත්වය හමුවේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල විදුලිය යථා තත්වයට පත් කිරීම් ප්‍රමාද විය හැකි බව විදුලි බල මණ්ඩලය සදහන් කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × five =