කොරියානු රජයෙන් පොල් තෙල් නිස්සාරණය කිරීමේ යන්ත්‍ර තුනක් ශ්‍රී ලංකාවට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ උචිත තාක්ෂණය දියුණු කිරීමේ සහ බුද්ධිමය දේපළ හුවමාරු කර ගැනීම වෙනුවෙන් කොරියා රජය සමඟ ශ්‍රී ලංකාව අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තබා තිබේ.

එම ගිවිසුම යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස, කොරියානු රජය යටතේ පවතින කොරියානු බුද්ධිමය දේපල නියෝජිතායතනයේ (KIPA) සහ කොරියානු නවෝත්පාදන ප්‍රවර්ධන සංගමයේ (KIPO) තාක්ෂණික සහයෝගය මත නිර්මාණය කරන ලද පොල් කුඩු වලින් පොල් තෙල් නිස්සාරණය කිරීමේ (පොල් තෙල් සිඳිමේ) යන්ත්‍ර මෙරට තුළ ස්ථාපිත කිරීම සහ එම යන්ත්‍ර වල තාක්ෂණය ජනතාව වෙත හඳුන්වා දීමේ සමාරම්භක අවස්ථාව හෙට (07) කුලියාපිටිය බටහිර විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේදී සිදු කෙරේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ කොරියානු රජය මඟින් පොල් තෙල් නිස්සාරණ යන්ත්‍ර 03ක් ප්‍රදානය කෙරේ. ඉන් යන්ත්‍ර දෙකක් කුලියාපිටිය බටහිර සහ කුලියාපිටිය නැගෙනහිර විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානවල ස්ථාපිත කරනු ඇත. ඉතිරි යන්ත්‍රය පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමට කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයේ ස්ථාපිත කෙරේ.

මෙම යන්ත්‍රය ප්‍රදානය කිරීමට සමගාමීව ඉහත කොරියානු ආයතනවල සහයෝගයෙන් කුලියාපිටිය බටහිර විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේ ආරම්භ වු උචිත තාක්ෂණ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීමද මෙහිදී සිදු කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − fourteen =