හතුරුසිංහ 20වනදා සිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පුහුණුව භාර ගනියි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කන්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස චන්දික හතුරුසිංහ මහතා දෙසැම්බර් 20 වන දා පත් කරන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහතා සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 2 =