උත්සව සමය වෙනුවෙන් අද සිට විශේෂ බස් රථ සේවාවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – උත්සව සමය වෙනුවෙන් අද (21) සිට විශේෂ බස් රථ සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සදහන් කරයි.

අද සිට ලබන ජනවාරි 03 වනදා දක්වා මෙම විශේෂ බස් රථ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

ඒ අනුව අද දින සිට බස් රථ 1350ක් පමණ සාමන්‍ය කාලසටහනට අනුකූලව ධාවනය කෙරෙන අතර අතිරේක බස් රථ අවශ්‍යතාව අනුව යෙදවීමට පියවර ගෙන ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය පැවසීය.

මගී අවශ්‍යතාව සැලකිල්ලට ගෙන දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි මෙම සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − ten =