උ.පෙළ සමත් සිසුන් 30,000ක් විශ්වවිද්‍යාලයට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –පසුගිය උසස් පෙළ විභාගයෙන් සමත් 30,000 ක් මෙවර විශ්වවිද්‍යාලයට බඳවා ගන්නා බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම පවසා තිබේ.

එම කොමිසම සඳහන් කළේ, ඊට අදාළ අයදුම්පත ඇතුළත් අත්පොත ලබන සතිය අවසානයේ නිකුත් කරන බවයි.

අත්පොත නිකුත් කිරීමෙන් පසු මසක් ඇතුළත විශ්වවිද්‍යාල සඳහා Online ක්‍රමයෙන් පමණක් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව කොමිසම සඳහන් කර තිබේ.

2017 උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල පෙරේදා දිනයේ නිකුත් කෙරුණු අතර මෙවර විභාගයෙන් සිසුන් 163,104 දෙනෙකු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට සුදුසුකම් ලබා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 8 =