උත්සව කටයුතුවලට පොලිතින් භාවිත කළොත් නීති දැඩියි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –උත්සව කටයුතු සඳහා පොලිතීන් භාවිත කරනු ලබන පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු කරන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සදහන් කරයි.

එම අධිකාරියේ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ අජිත් වීරසුන්දර මහතා සඳහන් කළේ එවැනි පොලිතීන් භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට තොරතුරු වාර්තා වී ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + 16 =