ගණේමුල්ල ගුවන් පාලම අද ජනතා අයිතියට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ගණේමුල්ල දුම්රිය මාර්ගය මතින් ඉදි කරන ලද ගුවන් පාලම අද (11) පෙරවරුවේ උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා‍ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ.

ගණේමුල්ල දුම්රිය ස්ථානයට නුදුරින් ගණේමුල්ල- කඩවත මාර්ගයේ සිට කඳාන මාර්ගය දක්වා මීටර් 275 දිගින් සහ මන්තීරු 2 කින් යුත් මෙම ගුවන් පාලමේ පළමු අදියර මෙසේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරෙන අතර මෙහි දෙවන අදියර ගණේමුල්ල-ගම්පහ මාර්ගය දක්වා තැනවීමට නියමිතය.

මෙම පාලම ඉදිකිරීම සඳහා ස්පාඤ්ඤ රජයේ ණය ආධාර යටතේ රුපියල් මිලියන 1768 ක මුදලක් වැය කොට ඇති අතර මෙහි තැනීම් කටයුතු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධීක්ෂණය යටතේ ස්පාඤ්ඤ සහ මෙරට සමාගම් දෙකක් මගින් සිදුකොට ඇත.

මෙම පාලම ඉදිකිරීමෙන් ගණේමුල්ල දුම්රිය හරස් මාර්ගය අසල දැනට පවතින රථවාහන තදබදය නිම වන අතර මෙම පාලම ඉදිකිරීමට සමගාමිව ගණේමුල්ල නගරයේ පදික වේදිකා සැකසීම ඇතුළු මහාමාර්ගද සංවර්ධනය කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 18 =