අමෙරිකා රජය යළි යථා තත්ත්වයට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –අමෙරිකානු රජයේ අරමුදල් පිළිබඳ පනතට එකඟ වීමට එළඹීමට රිපබ්ලිකන් හා ඩිමෝක්‍රටික් පක්ෂවලට හැකි වී තිබේ.

මේ අනූව, තෙදිනක කාලයක් ක්‍රියාත්මකව පැවැත් රජයේ අක්‍රීයත්වය නිමාවට පත්ව ඇත.

අමෙරිකානු නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ ඊයේ පැවති ඡන්ද විමසීමේ දී පනත වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය.

ඡන්ද 266ක් පක්ෂව ලැබුණු අතර, විපක්ෂව ඡන්ද ගණන 150ක්. කෙටි කාලයක් සඳහා අමෙරිකා රජයේ අරමුදල් පිළිබඳ පනත සම්මත විය. ඒ අනූව රජයේ සේවා සුපුරුදි පරිදි අද සිට යළි ක්‍රියාත්මක වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + seven =