ගුවන් යානයක වැසිකිළිවලක මිනිස් අපද්‍රව්‍ය ගමකට වැටේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –උතුරු ඉන්දියාවේ හරියානා ප්‍රාන්තයේ ගමකට විශාල ශබ්දයක් සමග ඇද වැටුනු අයිස් ගුලිය ගුවන් යානයක වැසිකිලියකින් නිකුත් වූ මිනිස් අපද්‍රව්‍ය තොගයක් විය හැකි බව ඉන්දීය බ‍ලධාරීන් සදහන් කර ඇත.

මෙම අයිස් ගුලිය වැටුනු ශබ්දයත් සමග ගම් වැසියන් කලබලයට පත්වූ අතර ඇතැමුන් මෙය වෙනත් ලෝකයකින් කඩා වැටුනු වස්තුවක් ලෙස සලකන බවද වාර්තා වේ.

කෙසේ වෙතත් මෙම අයිස් කුට්ටියේ කොටසක් රසායනික පරික්ෂණ සදහා යොමුකොට තිබේ.

මේ අතර ඇතැම් පිරිස් මෙම අයිස් කුට්ටියේ කැබලි නිවෙස් වෙත ගෙන ගොස් ඇති බවද සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 4 =