දුම්රිය මාර්ග අනතුරු වැළැක්වීමට කෙටිකාලීන හා දිගුකාලීන සැලසුම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –දුම්රිය මාර්ග අනතුරු සිදු වන ස්ථාන හඳුනාගනිමින් ඒවා වැළැක්වීම සඳහා කෙටිකාලීන හා දිගුකාලීන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි (මෙහෙයුම්) විජය සමරසිංහ මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව මේ විට කෙටිකාලීන ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන බව පෙන්වා දුන් ඒ මහතා දුම්රිය, දුම්රිය ස්ථාවල නැවැත්වීමේ ස්ථාන ප්‍රමාණය අඩු කිරීම, දුම්රිය කාලසටහන වෙනස් කිරීම සිදු කර තිබෙන බව සඳහන් කළේය.

එසේම ඒ ඒ දුම්රිය ස්ථාවල දුම්රිය මගීන් දැනුම්වත් කිරීම ශබ්ද විකාශනය මඟින් සිදු කිරීම කෙටි කාලීන ආරක්ෂිත ක්‍රමයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

එසේම දුම්රිය වැටිවල විශේෂ වර්ණයක් යෙදීමට ද යෝජනා කර තිබෙන බවත් මාර්ග ඉදිකිරීමේදී දුම්රිය මාර්ගයට ආසන්නව ඉදිකිරීම සිදු නොකිරීමට දැනුම්වත් කරන බවත් ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

මුහුදුබට දුම්රිය මාර්ගය වැඩිදියුණු කර අලුතින් දුම්රිය ධාවන ඇති කිරීමට පියවර ගැනීම වැනි දිගුකාලීන වැඩපිළිවෙළක් ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව ද සමරසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 5 =